Krajina/Landscape

Zimná rozprávka/Winter Fairytale

Stefanikov kraj/Country of M. R. Stefanik

Zimou maľované/Painted by winter

Nebeská plavba/ Sailing in Heaven

Liptovské pastorále/Pastoral of Liptov

Jesenné reminiscencie/Autumn reminiscences

Nostalgia/Nostalgy