Články/Articles

Hĺbka ostrosti.

Jedným z tvorivých fotografických prístupov je uvedomelá práca s ostrosťou fotografického snímku. Na jednej strane je to ostrosť (alebo skôr neostrosť) pohybová, na strane druhej vzťah medzi predmetom a pozadím snímku. V niektorých prípadoch je nutné zobraziť pozadie ostro, v iných prípadoch je ho nutné potlačiť, obrazovo zjednodušiť. O jednotlivých zákonitostiach ostrosti snímku hovorí tento článok. Čítajte ďalej.

Matematika vo fotografii.

Je možné vôbec spojiť tieto diametrálne odlišné disciplíny? Matematickú exaktnosť a jednu z foriem umenia? Albert Einstein raz povedal, že radosť z uvažovania a z chápania je najkrásnejším darom prírody. Ak teda chcete pochopiť niektoré súvislosti a zákonitosti vo fotografii, ktoré ste doteraz brali len ako fakty a nekládli ste si otázku prečo, čítajte ďalej.

Blýskanie na lepšie časy.

Chcete sa dozvedieť ako funguje elektronický blesk a ako sa s ním pracuje? Čítajte ďalej.