O mne

Foto: Jan Bock

Volám sa Milan Marônek, narodil som sa v r. 1961  a do osídiel fotografie som sa zamotával postupne. Najskôr pod vedením svojho otca - vášnivého fotoamatéra som zvládol čiernobiely klasický proces. Na strednej škole nechýbal môj fotoaparát na rôznych akciách, takže aj po rokoch pri maturitných stretnutiach je na čo spomínať. Posun vpred nastal v r. 1989, kedy som získal ocenenie na súťaži JAMFO, čo mi dodalo odvahu a povzbudilo k ďalšej práci. Zlomomovým okamihom bolo prečítanie knihy Jána Šmoka - Začněte fotografovat. Odvtedy mi už nebolo pomoci a na svet sa stále dívam trochu inak ako ostatní ľudia - očami fotografa. Pri svojich cestách po Slovensku, ale i v zahraničí je tak fotoaparát mojim verným spoločníkom.
Nemám vyslovene vyhranenú oblasť fotografie ktorej sa venujem, avšak v mojich prácach žánrovo prevažuje výtvarné stvárnenie krajiny a zátišia, v ostatných rokoch ma čoraz častejšie priťahuje makrofotografia.
Tonalitou svetla, hrou farieb, rozmanitosťou štruktúr a dôrazom na detail sa snažím upútať vnímavé oko diváka a zaujať ho iným, netradičným pohľadom na veci na prvý pohľad obyčajné a všedné. Nesnažím sa za každú cenu aby fotografia zobrazovala presnú kópiu skutočnosti v okamihu jej vzniku. Mojim cieľom je preniesť na diváka emócie, podporiť jeho fantáziu, excitovať ho.
Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti fotografie som sa snažil zúročiť pri recenziách produktov a publikovaní odborných príspevkov v časopisoch Watt Foto-Video a Digirevue.
S mojimi prácami ste sa doteraz mohli stretnúť na šiestich autorských výstavách,  pravidelne vystavujem v rámci fotosúťaží Trnavský objektív a AMFO, ale i na portáli www.dpreview.com.
V súčasnosti pôsobím ako predseda trnavského Fotoklubu Iris (www.irisfoto.sk).

 

About me

 

My name is Milan Marônek. I was born in 1961.  Photography has absorbed me gradually; under the supervision of my father, an amateur photographer, I first mastered the black and white process. During my study at secondary school, I documented important activities and events in the life of our class.  A move forward came in 1989 when I was awarded the price in JAMFO competition. This encouraged me and stimulated further effort in the field. The key moment turned up after having read Ján Šmok's book “Starting to photograph”. Since that time I have viewed the world around in a different way than the others do: through photographer’s eyes. My camera is always with me on my journeys round Slovakia and also abroad. I am not interested in a specific photographic genre, yet art landscape photography and still life photography along with macrophotography predominate in my recent work. I attempt to attract the perceptive spectator's eye and impress it by a different, non traditional view of things that look ordinary at first sight. My goal is not to copy the exact reality in my photographs, but to convey emotions to the viewer, to challenge his fantasy and excite him.
I tried to summarise the acquired knowledge and practical experience in the field of photography in publications for Slovak Watt Photo-Video and Digirevue magazines. Recently, my work could be viewed at six individual exhibitions. I regularly display my photographs within the "Trnavsky objektiv" event, AMFO competitions as well as on www.dpreview.com challenges.

At present, I am the chair of the Iris photo club in Trnava, Slovakia.