Abstrakt/Abstract

Interferencie/Interferencies

Abstraktná realita.  Makrofotografie interferencie svetla na saponátovom filme. Skladaním svetelných vĺn dopadajúceho a odrazeného svetla od oboch povrchov saponátového filmu vznikajú pestrofarebné pruhy, ktorých farba závisí od hrúbky filmu. Súčasným pôsobením gravitačnej sily dochádza k vzniku prúdenia v saponátovom filme a tvorbe bizarných tvarov a štruktúr. A to všetko bez sebemenšej pomoci počítača a grafického editora.

Abstract reality. Macrophotography of soap film light interference. Superposition  of incident and reflected light waves from both surfaces of soap film creates the colouful strips with colour depending on the film thickness. Gravity force creates flow in soap film resulting to formation of bizarre shapes and structures. All this without help of computer and graphic editor.

 

Jin-jang

Jin a jang, plus a mínus, voda a olej zachytené na makrofotografiách.

Yin and yang, plus and minus, water and oil captured by macrophotography.

Magická plazma/Magic plasma

Rapsódia svetla/Rhapsody of light